Specijalne palete - Aluminijumske palete
Tehničke karakteristike
* Mala težina
* Veoma otporna na spoljne uticaje
Nazad na kategorije
Detaljnije o proizvodu
Aluminijumske palete se zbog svojstava materijala od koga se proizvode najčešće koriste tamo gde se zahtevaju apsolutna čistoća i higijena gotovih proizvoda. Najviše se koriste u farmaceutskoj, prehrambenoj i industriji kozmetike.
Tehničke karakteristike
Download
Brošura u PDF formatu