Nazad na proizvode

Svi proizvodi su rađeni od 100% polyethylena visoke gustine ( HDPE ). U potpunosti su predviđeni za rad u strogo higijenskim uslovima kao i kontaktu sa hranom, te je zbog toga karakteristično da su proizvodi otporni na U.V. i infracrvena zračenja, kiseline kao i većinu baza. Još jedna od dobrih karakteristika je i mogućnost njihovog korišćenja prilikom čestih temperaturnih promena ( od -40 do + 60 stepeni C). Idealni za korišćenje u logistici, skladištenju kao i transportu. Proizvodi poseduju UNI EN ISO 9001 certfikat koji potvrđuje sam kvalitet i standard proizvoda. Zadovoljavaju dodatne higijenske zahteve za pojedine vrste proizvoda kao što su meso, mleko i mlečni proizvodi. Omogućava i ispunjava zahteve zakonske regulative i efikasniju inspekcijsku kontrolu.